สมัครสอบวัดความรู้ทางวิชาการครั้งที่ 2/2559 โรงเรียนอำนาจเจริญ

แบบฟอร์มการสมัคร    คลิกที่นี่

สมัครออนไลน์

สมัครสอบระดับชั้น ป.5 คลิกที่นี่

สมัครสอบระดับชั้น ป.6 คลิกที่นี่

สมัครสอบระดับชั้น ม.2 คลิกที่นี่

สมัครสอบระดับชั้น ม.3 คลิกที่นี่

สมัครสอบแบบหมู่คณะ คลิกที่นี่

แบบฟอร์มการสมัครแบบหมู่คณะ  คลิกที่นี่

ตรวจสอบผลการสมัคร

ระดับชั้น ป.5 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ป.6 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.2 คลิกที่นี่

ระดับชั้น ม.3 คลิกที่นี่

แบบหมู่คณะ คลิกที่นี่


การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ....
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนอำนาจเจริญ 
โทร 045-511959 
ครูผู้ประสานงาน
นางจตุพร  บุญเสริม  โทร 08-7870-00903. 
นางสาวเกศณี  วิจิพงษ์  โทร 09- 8126-5349


Comments